Apurahahakemus

21.10.2021 00:00

1.
Tietojen syöttö
2.
Lähetyksen vahvistus
Aikaa jäljellä: 

Kuntien asiantuntijat -KUMULA ry:n hallitus myöntää opiskelija-apurahoja opiskelijajäsenten tekemiin kuntasektorin korkeasti koulutettujen asiantuntijoiden; työtä, asiantuntijuuden kehittymistä, järjestäytymistä ja työmarkkinoita sekä asiantuntija-aloja käsitteleviin lopputöihin. Apurahoja voidaan myöntää myös yhdistyksen toimintaan ja kehittämiseen liittyvään tutkimukseen.

Apurahan suuruus on 500 euroa ja niitä jaetaan kaksi kappaletta. Apuraha maksetaan myöntämisen jälkeen, mahdollisesti jo ennen työn valmistumista. Puoltava päätös ei perustu kulukorvauksiin eikä kyseessä ole toimeksianto.

Apuraha maksetaan hakijalle yhdessä erässä myöntämisvuotena. Kumula tekee verottajalle vuosittain ilmoituksen maksetuista apurahoista.

Lomakkeelle tallennettavia tietoja käsittelevät Kumulan toimiston työntekijät sekä Aallon tilitoimiston palkanlaskija. Poistamme kaikki lähettäjää koskevat tiedot tästä järjestelmästä kuukauden sisällä hakemuksen käsittelystä. Tiedot tallennetaan vain Kumulan käyttämään taloushallintaohjelmaan kirjanpitosyistä.

Jos sinulla on kysyttävää myöntämiskriteereistä tai lomakkeen täyttämisestä, otathan yhteyttä neetta.eriksson@kumula.fi.

Lomake

Apurahahakemus


Henkilö- ja yhteystiedot

Syötä numero paikallisessa muodossa ilman välilyöntejä. (Esim. 040123456) 
Täytä tilinumero IBAN-muodossa. 

Lisätiedot

Hakemuksen liitteeksi tulee liittää enintään 4 sivun tutkimussuunnitelma, jonka tulee kuvata lopputyön tausta, tavoite, aineisto, tutkimusmenetelmät ja aikataulu sekä odotetut tulokset ja niiden yhteiskunnallinen merkitys, soveltaminen ja vaikuttavuus. 

Lisää liitteeksi tuloste opintorekisteriotteesta PDF-muodossa. 

Toimisto täyttää
Toimisto täyttää